Reiniciem el Fòrum Cagigal

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (2003). We restart the Forum Cagigal. Apunts. Educación Física y Deportes, 74, 3-4.

409Visites

Resum

Els quatre números d’aquest any 2003 han estat dedicats principalment a la publicació d’articles ja acceptats i que s’havien acumulat a la nostra redacció, retardant-se la seva publicació. En aquest moment ens hem posat pràcticament al dia i això comportarà que els treballs que es presentin a partir d’ara es publicaran en un termini més raonable de temps. Aquest és el nostre objectiu.
El nou equip editorial ha estat treballant en la línia de definir els diferents continguts de la revista Apunts i les maneres de fer-los públics. Per aquesta raó, a banda de les normes de presentació d’originals, hem posat un èmfasi especial en definir els apartats que constitueixen els àmbits temàtics de publicació i la forma de realitzar els números monogràfics. Amb aquesta editorial volem tancar aquest període definitori de la nova etapa d’Apunts, reiniciant dos apartats que considerem de gran interès i que tenen un format més obert i imprevisible que els altres. Són el “Fòrum Esport, Ciència i Cultura” que porta el nom de J.M.Cagigal i l’apartat d’“Opinió”.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2003