Reflexions sobre les prioritats actuals de l’Educació Física

Emilio J. Martínez López

Idioma de l’original

Citació

Martínez López, E. J. (2003). Reflexiones sobre las prioridades actuales de la Educación Física. Apunts. Educación Física y Deportes, 74, 94-95.

387Visites

Resum

Encara que l’Educació Física s’ha consolidat com a àrea dintre del sistema educatiu, socialment no ha variat gaire i encara ha d’arribar el moment en què se’n reconegui la veritable importància.
Paradoxalment, tot i que la relació activitat física-salut està demostrada científicament, i que molt sovint s’ofereixen resultats estadístics sobre la incidència que té en la qualitat de vida, tant en l’adolescència com en les etapes de maduresa i vellesa, i malgrat que en els espais dels mèdia es revela la necessitat d’una pràctica constant en qualsevol de les seves formes (esport, activitats en la natura, gimnàstica, aeròbic, etc.), només un petit percentatge de la població l’ha adquirit com a hàbit propi.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2003