Qüestionari per avaluar la qualitat de serveis esportius: estudi inicial de les propietats psicomètriques

Pablo Gálvez Ruiz

*Correspondència: Pablo Gálvez Ruiz pablo.galvez@unir.net

Idioma de l’original

348Visites

Resum

La presència del concepte qualitat ha augmentat en l’última dècada fins a convertir-se en un fet notable en tots els àmbits de la gestió empresarial, independentment de la seva natura, perquè aconseguir qualitat en el servei es considera un dels requisits indispensables per obtenir una adequada competitivitat i viabilitat en les organitzacions. L’objectiu principal del present treball va ser avaluar la qualitat percebuda per usuaris d’un servei municipal esportiu mitjançant l’elaboració d’una eina d’avaluació.

Paraules clau: avaluació de la qualitat, gestió esportiva, qualitat percebuda, serveis esportius, teoria de la generalitzabilitat, teoría de la generalizabilidad.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2015

Data de lectura: 27 d'abril de 2011