Quaranta anys de recerca sobre la plasticitat del múscul esquelètic. Conclusions personals

Hans Hoppeler

Idioma de l’original

Citació

Hoppeler, H. (2013). 40 Years of Research in Skeletal Muscle Plasticity; a Personal Account. Apunts. Educación Física y Deportes, 112, 7-30. 

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/2).112.00

441Visites

Resum

Aquest és un estudi personal altament subjectiu sobre la recerca duta a terme durant els darrers cinquanta anys que documenta els fenòmens i els mecanismes de la plasticitat del teixit muscular esquelètic. Enfocaré el treball des d’una perspectiva històrica i seguiré alguns dels fils que han despertat la meva curiositat i han guiat la meva recerca al llarg de la meva carrera investigadora. Aquest estudi no és ni exhaustiu ni equilibrat. Representa els meus interessos personals i alguns descobriments crucials que han marcat els meus objectius d’investigació. He tingut la sort de dur a terme aquest estudi amb col·laboradors molt creatius que han estat els que han dut a terme la major part d’aquesta investigació. També he tingut la sort de comptar amb dos tutors excepcionals, E. R. Weibel i C. R. Taylor, el quals m’han donat suport durant tot el procés guiant-me i donant-me consells i, inicialment, facilitant-me l’ajuda econòmica necessària. Han fomentat un enfocament global i m’han ensenyat a combinar la recerca funcional i estructural per tal d’assolir una visió integral del rendiment del sistema. Quan les eines moleculars apropiades van passar a estar disponibles a finals dels noranta, aquestes van ajudar a descobrir els mecanismes subjacents de la plasticitat estructural i funcional del múscul prèviament descrita. La idea que el teixit muscular esquelètic actiu és determinant per al benestar físic i per a la salut continuarà impulsant la recerca mecanicista de la plasticitat muscular en el futur.

Paraules clau: capil·lar, mitocondria, múscul, plasticitat, V02max.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2013