Qualitat en els serveis de turisme actiu d’Extremadura

Vicente Luis del Campo

Nayara Arribas Serrano

Jesús Morenas Martín

*Correspondència: Vicente Luis del Campo viluca@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Luis del Campo, V., Arribas Serrano, N., & Morenas Martín, J. (2017). Quality in Active Tourism Services in Extremadura. Apunts. Educación Física y Deportes, 129, 95-107. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/3).129.07

529Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi va ser analitzar la qualitat emesa del servei d’activitats físiques en la natura per part de treballadors d’empreses extremenyes de turisme actiu. Complementàriament, es va analitzar si la qualitat percebuda d’aquest servei estava influïda pel rol del treballador, gerent o monitor esportiu, dins de l’empresa. La mostra de participants estava composta per 25 treballadors: 16 monitors i 9 gerents. Per estudiar la qualitat es va utilitzar el qüestionari validat per Mediavilla (2013). Els resultats van mostrar diferències en ambdues variables d’estudi (importància i valoració de l’ítem). Específicament, els gerents van donar més importància i van valorar més les qüestions relatives a la qualitat, ja que puntuen amb valors superiors els ítems inclosos en el qüestionari (p < 0,001). Les tasques derivades de l’exercici professional en treballadors d’empreses de turisme actiu influeixen en la percepció de qualitat amb què es presta el servei d’activitats físiques en la natura. Aquests resultats han permès conèixer els blocs de preguntes que van rebre una major o menor puntuació, així com localitzar les diferències entre grups. Es recomana fixar-se en aquells ítems o preguntes que van tenir una puntuació més baixa, analitzant les causes i implementant propostes concretes de treball per millorar la seva relació amb la percepció de qualitat en el servei prestat.

Paraules clau: empresa, gestió, percepció, qualitat, servei, turisme actiu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de juliol de 2016

Acceptat: 25 d'octubre de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2017