Psicologia i lesió esportiva: estat actual

Joan Palmi

Silvia Solé Cases

*Correspondència: Silvia Solé Cases ssole@inef.es

Idioma de l’original

Citació

Palmi Guerrero, J., & Solé Cases, S. (2014). Psychology and Sports Injury: Current State of the Art. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 23-29. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.02

584Visites

Resum

En aquest estudi es realitza una revisió bibliogràfica sobre l’estat actual de la psicologia de l’esport en la prevenció i rehabilitació de lesions esportives. Després d’analitzar una sèrie d’articles i revisions s’observa una certa dispersió metodològica en l’abordatge del tema. Veiem que hi ha encara poques publicacions que recullin les intervencions psicològiques en la prevenció i tractament de lesions esportives. Proposarem línies de futur per continuar avançant en aquest camp.

Paraules clau: lesió esportiva, prevenció, psicologia de l’esport, psicología del deporte, rehabilitació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de novembre de 2013

Acceptat: 13 de maig de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014