Proposta per a l’entrenament del joc interior en el basquetbol

Javier Courel-Ibáñez

Ernesto Suárez-Cadenas

Enrique Ortega del Toro

David Cardenas Vélez

*Correspondència: Javier Courel Ibáñez javier.courel.ibanez@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Courel-Ibáñez, J., Suárez-Cadenas, E., Ortega Toro, E., & Cárdenas Vélez, D. (2018). Training Proposal for the Inside Game in Basketball. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 98-115. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.07

542Visites

Resum

L’objectiu d’aquest article és desenvolupar una proposta pràctica per a l’entrenament del joc interior en bàsquet. Per això, es van revisar estudis previs en els quals, a través de l’anàlisi de la competició, es van detectar i van descriure factors que influeixen en el rendiment del joc interior en bàsquet. El conjunt d’aquests estudis va permetre elaborar una proposta pràctica estructurada en tres nivells en funció de l’objectiu (augmentar les opcions de joc interior, millorar les condicions de llançament i dificultar al màxim l’acció defensiva), i els principis del joc (generar espai lliure i aprofitar l’avantatge, realitzar accions prèvies amb i sense la pilota, desenvolupar accions de suport en el costat allunyat de pilota, simultaniejar accions col·lectives, etc.). El desenvolupament d’aquesta proposta respon a la necessitat d’aportar aplicacions pràctiques basades en el coneixement científic per resoldre qüestions sobre el comportament tàctic dels jugadors en bàsquet. S’ofereixen eines i recursos per contribuir a la millora del procés d’entrenament i competició en bàsquet.

Paraules clau: disseny de tasques, metodología, Presa de decisió.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 d'abril de 2017

Acceptat: 6 d'octubre de 2017

Publicat: 1 de juliol de 2018