Proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics en l’àrea de velocitat en la categoria de 8-11 anys a la província de Ciego de Ávila (Cuba)

Antonio Jesús Pérez Sierra

Idioma de l’original

392Visites

Resum

La tesi té el propòsit d’oferir una proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics als entrenadors i atletes de l’Atletisme, àrea de velocitat, en la categoria de 8-11 anys. La investigació, que s’estableix amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficàcia de l’entrenament esportiu, metodològicament s’emprèn de forma mixta en la qual s’apliquen tècniques i instruments d’índole qualitativa i/o quantitativa, que ens possibilitaran la recollida d’informació per a una anàlisi posterior. Les diverses tècniques de recollida de dades van ser aplicades als 22 entrenadors i 70 atletes dels deu municipis de la província de Ciego de Ávila. Com a conseqüència, suggerim que a tothom que practiqui Atletisme en qualsevol de les seves modalitats o categories, li sigui aplicada la metodologia de forma precisa i detallada per part dels entrenadors. Com a conseqüència del procés s’elabora una proposta metodològica que complementa el treball.
Se n’obtenen les conclusions següents:

• La proposta metodològica per al procés de correcció d’errors tècnics en l’àrea de velocitat en la categoria de 8-11 anys, permet als entrenadors i atletes conèixer aspectes importants, pel que fa als objectius, contingut, mètodes, mitjans, procediments organitzatius i control, components del procés i imprescindibles, sobre la temàtica investigada, per a la seva posterior intervenció en l’ensenyament/aprenentatge.
• La proposta pel procés de correcció d’errors tècnics és de gran acceptació pels entrenadors i atletes de la categoria investigada, per tal com influeix i determina els resultats tecnicoesportius.
• Les dades recollides demostren que els entrenadors presenten dificultats en els coneixements teòrics, pel que fa al procés de correcció d’errors tècnics, i això limita la realització eficaç de les correccions.
• En el qüestionari aplicat als entrenadors, una de les causes fonamentals per la qual apareixen els errors tècnics en els atletes, la constitueixen la preparació física i l’edat, per la qual cosa considerem que la formació d’un esportista reclama l’atenció de dos entrenaments, el tècnic i el físic; tots dos han de portar-se a l’uníson des que en comencem la iniciació esportiva.
• La investigació té com a principal propòsit social oferir una eina de treball sistemàtic i científic als entrenadors d’Atletisme, que permeti la formació d’una tècnica més arrodonida per desenvolupar hàbits i habilitats superiors en el perfeccionament dels seus atletes.

Paraules clau: deporte, educació física, educación física, esport, estudis de postgrau.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2005