Proposta de test encaminat a avaluar la percepció de trajectòries aèries d’objectes

José María Olave Lumbreras

Idioma de l’original

Citació

Olave Lumbreras, J. M. (1991). Propuesta de test encaminado a evaluar la percepción de trayectorias aéreas de objetos. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 59-66.

287Visites

Resum

Aquest article pretén realitzar una aportació al complex apartat de la percepció visual en forma d’una proposta de test encaminat a avaluar la percepció de trajectòries aèries d’objectes. Aquesta proposta intenta plantejar una “eina de treball” vàlida i fiable per poder desenvolupar estudis més ambiciosos sobre la percepció del moviment d’objectes. A més de la presentació del protocol del test confeccionat, s’aporten: condicions de realització del treball d’investigació que es va dur a terme per validar el test, els resultats obtinguts i les conclusions que es deriven del corresponent tractament estadístic de les dades recollides durant el treball de camp. Per concloure l’article és necessari dedicar un apartat a la discussió que englobi noves vies d’estudi dins del marc de les disciplines esportives en les qual la percepció de trajectòries aèries d’objectes sigui representativa per a la seva pràctica.

Paraules clau: percepció del moviment.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991