Procés d’individualització, gènere i esport

Núria Puig

Idioma de l’original

Citació

Puig, N. (2000). Proceso de individualización, género y deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 99-102.

520Visites

Resum

Un dels fenòmens que més ha influït en les societats modernes és l’anomenat procés d’individualització. Com a conseqüència d’ell, moltes de les formes de vida, valors, creences, etc. han estat posades en dubte o simplement han caigut en desús. El seu impacte en la construcció social del gènere ha estat enorme. Es considera que és un dels motius principals pels quals els estereotips de masculinitat i feminitat propis de la societat burgesa i industrial han anat perdent la seva posició hegemònica; ha afavorit l’emergència de noves formes d’entendre la feminitat i la masculinitat fins el punt que, ocasionalment s’ha arribat a dubtar de la validesa de tots dos conceptes per parlar de les relacions de gènere en el món occidental contemporani. El propòsit d’aquest article és suggerir unes línies de reflexió sobre el mode com, al meu entendre, el procés d’individualització està afectant les tradicionals nocions de feminitat i masculinitat associades a l’esport. Per això, l’he estructurat en dues parts: en la primera, explico en què consisteix el mencionat procés i els seus impactes a les vides de les persones; i, a la segona, tracto els seus efectes en l’esport pròpiament dit.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000