Problemes i problemàtiques en el camp disciplinari de l’Educació Física

Oscar Minkévich

Idioma de l’original

Citació

Minkévich, O. (2004). Problemas y problemáticas en el campo disciplinar de la Educación Física. Apunts. Educación Física y Deportes, 75, 88-91.

400Visites

Resum

La relació i distinció teòriques entre problemes i problemàtiques –així com la constitució sociohistòrica d’aquestes últimes–, l’àmbit inherent al camp de problemes i les problemàtiques, igual com el coneixement d’alguns problemes, són una tasca inexcusable en la conformació de qualsevol camp disciplinari en general, i de l’Educació Física en particular, per poder brindar una resposta pertinent al tractament contextualitzat d’aquells. I si els problemes que s’han d’abordar no són encarats com a problemàtiques, és altament factible que això afecti no solament el progrés intradisciplinari, en detriment de la solidesa en la seva fonamentació i justificació, sinó que funcionaran la majoria de les vegades com a barreres a la formació dels futurs formadors per integrar reflexivament els diferents continguts en la construcció del saber i el coneixement disciplinari d’aquesta.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2004