Presentació – Apunts 32

Francisco Lagardera

Idioma de l’original

Citació

Lagardera Otero, F. (1993). Presentación. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 4.

401Visites

Resum

Als lectors de la revista se’ls presenta un treball preliminar, fruit de la preocupació d’un col·lectiu de professionals de l’esport i l’educació física per trobar coneixements específics del seu àmbit, amb el rigor i la necessària contrastació que possibilitin, en un futur no gaire llunyà, abordar l’aplicació específica d’aquest saber, del qual estem tan necessitats. Es fa necessari expressar que aquesta inquietud sorgeix, en primera instància, arran de l’estudi de l’obra del professor P. Parlebas, com facilment es pot deduir del contingut de la majoria de treballs aquí inclosos. La seva estela, marcada per molts anys i esforços dedicats a la investigació praxiológica, ha pretès amb força en un grup de professors espanyols que, en segona instància, es van veure estimulats de nou per la labor que a Espanya va inaugurar el professor José Hernández Moreno, autor que col.labora en aquest monogràfic, el qual es va dedicar intensament a l’estudi praxiológic del bàsquet, que es va plasmar en la seva tesi doctoral el 1987. Són molts els dubtes que se’ns plantegen i grans els problemes que hem de resoldre. Alguns dels postulats de P. Parlebas i els mètodes que se’n deriven, no encaixen degudament, segons les nostres primeres aproximacions, en tota la gamma d’activitats físiques que estem interessats a estudiar científicament, per poder conèixer-les amb certa solvència.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993