Preguntes i respostes sobre la pràctica esportiva juvenil

Xavier Antunez Jarque

Idioma de l’original

Citació

Antunez Jarque, X. (1990). Preguntas y respuestas sobre la práctica deportiva juvenil. Apunts. Educación Física y Deportes, 21, 89-93.

354Visites

Resum

Al llarg del present article donaré respostes a les preguntes que m’he anat plantejant amb la finalitat d’aclarir la relació existent entre els joves/les joves i l’esport. Aquesta anàlisi es realitza en forma d'”itinerari”; és a dir, el procés seguit pel jove/la jove, des que s’inicia en l’esport fins que s’incorpora a la vida adulta. En tots els casos es podrà observar com l’activitat esportiva no és un fet aïllat de les altres circumstàncies que envolten la vida dels joves/les joves; ans al contrari, els itineraris esportius tenen relació amb llur dificultat per trobar treball, els seus gustos, les seves maneres de divertiment…, en definitiva, de tot el seu procés de “socialització”.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1990