Pokémon GO i la seva influència en usuaris espanyols de Facebook

Juan Carlos Escaravajal-Rodríguez

*Correspondència: Juan Carlos Escaravajal-Rodríguez jcescaravajalrodriguez@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Escaravajal-Rodríguez, J. C. (2018). Pokémon GO and its Influence on Spanish Facebook Users. Apunts. Educación Física y Deportes, 133, 38-49. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/3).133.03

427Visites

Resum

Pokémon GO és un joc de mòbil de gran èxit a nivell mundial que uneix el món Pokémon a través de la realitat augmentada (RA) amb el món real, exigint als jugadors moure’s físicament. Per això, l’objectiu d’aquest treball ha estat estudiar la influència que ha tingut aquest joc en usuaris espanyols de Facebook. La mostra la van formar 714 subjectes (444 homes i 270 dones) que jugaven a Pokémon GO. Les dades a estudiar van ser recollides per mitjà d’un qüestionari de tipus ad-hoc. Els resultats mostren que hi ha hagut un increment de l’activitat física; els usuaris de Pokémon GO juguen acompanyats i fan noves coneixences, a més de descobrir nous carrers i punts d’interès de la seva ciutat, i finalment, s’ha produït un augment dels desplaçaments en el medi natural. En conclusió, Pokémon GO fomenta l’activitat física, les relacions socials i el descobriment de la ciutat i del medi natural.

Paraules clau: activitat física, aplicació mòbil, realitat augmentada, videojoc actiu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 de decembre de 2016

Acceptat: 22 de novembre de 2017

Publicat: 1 de juliol de 2018