Pobresa i esport

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

480Visites

Resum

La pobresa al món ha estat una realitat històrica, que actualment, a l’era de la globalització, amb les formidables vies de comunicacions i l’omnipresència dels mitjans de comunicació social, no hem aconseguit eradicar. L’esport pot, i ha de ser, una eina poderosa per ajudar a reduir la pobresa i l’exclusió social al món. El seu impuls globalitzador, el seu poder econòmic mundial, la seva capacitat de tracció i seducció de masses, la seva condició de pràctica basada en la igualtat d’oportunitats i la seva capacitat d’integració i cohesió social el situen com un pilar fonamental en la lluita contra la pobresa. Contra la pobresa moral, l’esport advoca amb altres institucions supranacionals per la construcció d’un codi ètic universal.

Paraules clau: codi ètic universal, esport, exclusió social, globalització, pobresa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2010