Plataforma de forces. Un exemple pràctic de la seva utilització en l’anàlisi de les tècniques esportives

Carlos Sebastian López

Enrique Navarro

Enrique Gonzalez Candelas

Idioma de l’original

Citació

Sebastian López, C., Navarro Cabello, E., & Gonzalez Candelas, E. (1989). Plataforma de fuerzas: Un ejemplo práctico de su utilización en el análisis de las técnicas deportivas. Apunts. Educación Física y Deportes, 15, 29-36.

 

424Visites

Resum

La investigació en el camp de l’alt rendiment passa per l’anàlisi exhaustiva de les tècniques esportives, tant des del punt de vista general (elaboració d’una sèrie de patrons motors considerats idonis, que conformen la tècnica) com des del punt de vista particular (avaluació de la tècnica individual dels esportistes per a la seva posterior correcció i millora parant esment a les condicions particulars de cada atleta). En el camp de la Biomecànica, camp al qual es refereix aquest article, la investigació, en la majoria dels casos, requereix un tipus d’instrumentació amb un cost normalment superior al pressupostat per les entitats públiques i privades per destinar-lo a aquesta matèria. El problema s’agreuja per la manca de tecnologia pròpia i la necessitat d’importar el material d’aquest tipus que fa que augmenti, encara més, el seu cost intrínsec. Aquests problemes comencen a pal·liar-se gràcies a l’esforç dels que, creient en la necessitat d’aquest tipus d’investigació, es dediquen al desenvolupament d’una tecnologia que ens permet de disposar d’instruments d’ús ja corrent en altres països, i a dissenyar-ne de nous per tal de cobrir les necessitats específiques de cada projecte. Aquest és el cas del “Instituto de Biomecànica de la Universidad Politécnica de Valencia”, dissenyadors i constructors de la “Plataforma de Fuerzas MAN”, amb la que compta l’INEF de Madrid gràcies a la seva adquisició per part del “Instituto de Ciencias de la Educación Física y el Deporte”.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 1989