Planificació i objectius psicològics en una escola esportiva: experiència en futbol tecnificació

Rosana Llames Lavandera

Idioma de l’original

Citació

Llames Lavandera, R. (1994). Planificación de objetivos psicológicos en una escuela deportiva: experiencia en fútbol tecnificación. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 15-20.

335Visites

Resum

En aquest article es fa una exposició de la forma de treball interdisciplinar al voltant d’una escola esportiva de futbol. L’experiència està centrada en la de Mareo (Real Sporting de Gijón) i es desenvolupa la planificació dels objectius de treball psicològic en funció de l’edat dels jugadors de cada equip participant i dels objectius d’execució/rendiment per a aquella temporada. L’article, en la seva part final, planteja un conjunt de propostes per a treballs futurs en aquest nivell, com ara: a) El treball psicològic ha d’estar programat i tot ell encadenat al llarg del temps. b) Els objectius de treball han d’estar elaborats en funció de les expectatives i forma de treball de cada equip. c) L’entrenament psicològic ha d’estar integrat en la planificació general de treball de l’esportista. d) L’entrenament psicològic ha de ser obligatori per tots els jugadors al mateix nivell d’exigència que qualsevol altra de les àrees de treball (física, tècnica/tàctica). e) L’entrenament mental ha de ser sistemàtic.

Paraules clau: escola esportiva, fútbol, objectius.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994