Pla de formació per a la integració de les persones amb discapacitats a les instal·lacions municipals de les comarques de Barcelona

Mercedes Ríos Hernández

Idioma de l’original

Citació

Ríos Hernández, M. (1999). Formation plan for the integration of handicapped people in municipal sport facilities of the Barcelona region. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 55-65.

242Visites

Resum

El present article presenta els resultats del treball d’investigació EI Pla de Formació d’Activitat Física Adaptada a les discapacitats, per als tècnics esportius municipals de la província de Barcelona. Aquesta investigació pretén establir, prèvia detecció de les necessitats formatives, el disseny d’un pla de formació adreçat als tècnics esportius de la província de Barcelona, centrat en l’àmbit de l’Activitat Física Adaptada (AFA) a les persones amb discapacitats. La detecció de les necessitats formatives s’ha determinat mitjançant l’aplicació de dos mètodes de recerca: l’administració de qüestionaris a 202 tècnics esportius de les instal·lacions esportives municipals de les comarques de Barcelona i la tècnica del procés col·laboratiu aplicat a un grup de 21 tècnics directors-tècnics esportius.Com a resultats, es manifesta una gran heterogeneïtat a nivell formatiu i es presenta la proposta de Pla de Formació en funció de les necessitats observades. Un pla que inclou des de l’estadi d’informació fins al d’innovació-investigació mitjançant la investigació- acció.

Paraules clau: detecció de necessitats formatives, discapacitats, pla de formació, tècnics esportius municipals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999