Perspectives de l’educació física a l’alba del segle XXI

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2006). Physical education perspectives in the beginnings of the XXI century. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 1-4.

514Visites

A la Declaració Universal dels Drets Humans signada per les Nacions Unides el 1948, es defineix l’educació com un dret humà fonamental, essencial per al creixement personal de l’individu en harmonia amb l’entorn, per al desenvolupament racional i per a l’adveniment de la pau. A l’alba del nou segle, després de més de mig segle de la signatura d’aquest manifest, s’ha avançat molt poc, atès que gairebé nou-cents milions d’adults són analfabets (la major part, dones) i queden més de cent milions de nens sense escolaritzar. L’educació en general i l’educació física com a part imprescindible de l’educació de l’individu, han de jugar un paper decisiu en aquest procés, car que no hi ha educació sense educació física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006