Perfil de l’entrenador de formació en bàsquet a Andalusia

Eva Mª Herrera López

Idioma de l’original Espanyol

540Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi va ser conèixer el perfil dels entrenadors de formació (categories infantil i cadet) en bàsquet. Per a la recollida de dades es va dissenyar el qüestionari Perfil de l’entrenador de bàsquet de formació a Andalusia, que es va validar utilitzant la tècnica de jutges experts, utilitzant el coeficient V d’Aiken per a la validació de l’instrument. Els resultats del procés de validació van ser adequats, tots es trobaven per sobre de 0.70, estàndard mínim més exigent. Es van obtenir respostes de 117 entrenadors d’Andalusia. Es va poder concloure que l’entrenador de bàsquet en formació a Andalusia era home i amb una edat en entre els 25 i els 44 anys. L’organisme on es va realitzar la funció de l’entrenador era un club esportiu. S’acostuma a entrenar 3 dies per setmana, durant 1,5 hores i es participa en una competició setmanal. Tots els entrenadors enquestats tenien la titulació mínima requerida per realitzar aquestes funcions.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2021

Data de lectura: 19 de juliol de 2018