Perfil d’activitat durant el joc en futbolistes infantils

José C. Barbero Álvarez

Verónica Barbero Álvarez

Juan Granda Vera

*Correspondència: José C. Barbero Álvarez jcba@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Barbero Álvarez, J. C., Barbero Álvarez, V., & Granda Vera, J. (2007). Activity profile of young soccer players during match play. Apunts. Educación Física y Deportes, 90, 33-41.

455Visites

Resum

Al futbol, el patró d’activitat dels jugadors adults, tant masculins com femenins, ha estat estudiat àmpliament, però són escassos els estudis que han centrat l’atenció en l’anàlisi dels desplaçaments dels jugadors de categories infantils. Un coneixement més gran de les demandes d’aquest esport en les etapes inicials permetria la confecció de programes d’entrenament més concordes amb les característiques dels nois d’aquestes edats. L’objectiu del nostre estudi va ser quantificar dels desplaçaments en jugadors de futbol de categoria infantil (12,2 ± 0,6 anys; 156 ± 0,8 cm i 51 ± 5,2 kg) que pertanyien a la selecció de la ciutat autònoma de Melilla, mitjançant l’aplicació de dispositius basats en tecnologia GPS. Els resultats obtinguts certifiquen que el futbol infantil és una especialitat esportiva intermitent en la qual s’intercalen activitats d’alta intensitat amb situacions del joc que permeten que el jugador recuperi estant aturat, caminant o amb una velocitat de carrera molt baixa. La taxa treball-descans va ser d’1:3,5 i la distància mitjana recorreguda per minut va ser aproximadament de 100 m. Aquesta distància varia i disminueix de forma lineal en el transcurs del partit: hi ha diferències significatives entre l’inici i el final del joc, la qual cosa indicaria l’aparició de la fatiga. Els esforços d’alta intensitat que es realitzen impliquen el 6,1 % del temps de joc i el 16,3 % de la distància recorreguda; efectuen un esprint màxim d’entre 10 i 15 m de mitjana, cada 141 segons. L’aplicació de tasques que reprodueixin la intensitat del joc durant curts períodes de temps (no superiors a 10 minuts) asseguraria una elevada intensitat de treball durant els entrenaments.

Paraules clau: anàlisi, competició, esforços d’alta intensitat, fútbol, nois.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2007