Percepció d’èxit i rendiment esportiu d’un porter de waterpolo

Francisco Manuel Argudo Iturriaga

Ricardo de la Vega Marcos

Roberto Ruiz-Barquín

*Correspondència: Francisco Manuel Argudo Iturriaga quico.argudo@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Argudo Iturriaga, F. M., de la Vega Marcos, R., & Ruiz Barquín, R. (2015). Perception of Success and Athletic Performance of a Water Polo Goalkeeper. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 21-27. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.02

432Visites

Resum

Malgrat els esforços de la psicologia de l’esport durant dècades per comprendre la relació entre autoeficàcia i rendiment esportiu, la realitat multivariant de l’esport no ha permès aconseguir conclusions universals i generalitzables a la diversitat competitiva. El present estudi va tenir com a objectiu analitzar el grau de consistència entre la percepció d’èxit conductual d’un porter de waterpolo d’alt nivell i el seu rendiment observable en competició. Per al mesurament de la percepció d’èxit conductual es va utilitzar l’Escala d’autoeficàcia d’èxit per a porters de waterpolo (Argudo, De la Vega, Tejero, & Ruiz, 2013). Per al mesurament del rendiment es van analitzar tots els llançaments rebuts pel porter en un campionat europeu i en un campionat mundial. Els resultats indiquen una baixa associació entre la percepció d’èxit conductual declarada per l’esportista i la seva conducta en competició (p = ,34, p = ,035), de tal manera que l’esportista es percep més eficient del que revelen les dades (p = ,033, dc = 0,24). Es discuteixen les troballes en conseqüència.

Paraules clau: alt rendiment esportiu, autoeficacia, porter, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 d'octubre de 2014

Acceptat: 15 d'abril de 2015

Publicat: 1 d'octubre de 2015