Percepció d’esforç (RPE) en una carrera intervàlica

Felipe Calvo Martínez

Assumpta Ensenyat Solé

José Manuel Gorjón Sanz

José Ramón Callén Rodríguez

Xavier Sanuy Bescós

Idioma de l’original

Citació

Calvo Martínez, F., Enseriat Solé, A., Gorjón Sanz, J. M., Callén Rodríguez, J. R., & Sanuy Bescós, X. (1998). Effort perception (RPE) in an intervalic race. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 64-69.

324Visites

Resum

Aquest treball pretén comparar la sensació subjectiva d’esforç expressada en la primera sèrie d’una sessió d’entrenament intervàlic de càrrega global mitjana (8 sèries de 5 minuts de durada) amb l’expressada al final de la darrera sèrie. Es va comptar amb la participació de 14 subjectes sans (estudiants de l’INEFC de Lleida); edat: 22,6 ± 1,4 anys; pes: 69,3 ± 7,7 kg ; talla: 174,8 ± 5,2 cm ; percentatge de greix: 11,7 ±2,7%, que van realitzar una sessió d’entrenament en pista d’herba (8 sèries de 5 minuts de durada a intensitat 105% del seu llindar làctic). Al final de cadascuna de les sèries se’ls va demanar que expressessin la sensació subjectiva d’esforç per als valors local, central i total, d’acord amb una escala de 6 a 20. Es van trobar diferències significatives entre la sensació d’esforç obtinguda en la primera sèrie i l’obtinguda en la darrera sèrie per als tres valors interrogats (p<0,005). Es conclou que és diferent i més elevada la sensació subjectiva d’esforç que expressa una persona al final de la darrera sèrie respecte de l’expressada després de la primera sèrie per a un càrrega de treball d’intensitat mitjana.

Paraules clau: carrera interválica, llindar làctic, RPE.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998