Per seguir treballant amb el tema: una bibliografia sobre esport i immigració

Anna Vilanova-Soler

Idioma de l’original

Citació

Vilanova, A. (2002). TO continue to work on the subject: a bibliography about sport and immigration. Apunts. Educación Física y Deportes, 68, 74-77.

311Visites

Resum

Aquesta bibliografia té com a objectiu proporcionar vies d’aprofundiment sobre l’esport i la immigració. Es parteix d’una visió general sobre la immigració i s’acaba aprofondint en la temàtica esportiva.
Ha estat estructurada en vuit categories temàtiques i un apartat dedicat a vídeos. Les categories són les següents:
Textos generals bàsics.
Immigració a Espanya.
Immigració a Catalunya.
Gènere i inmmigració.
Escola i immigració.
Esport i immigració.
Esport i marginació.
Esport

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2002