Patrons temporals de comportament tàctic en curses atlètiques de 5.000 metres

Daniel Lapresa

Sonia Aragón Calvo

Javier Arana

*Correspondència: Daniel Lapresa Ajamil daniel.lapresa@unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Lapresa Ajamil, D., Aragón Calvo, S., & Arana Idiakez, J. (2012). Time Patterns of Tactical Behaviour in 5,000 Metre Athletics Races. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 80-88.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.08

370Visites

Resum

El comportament tàctic en curses atlètiques de fons ha estat residualment estudiat. En el present treball, al si de la metodologia observacional, s’ha construït un instrument d’observació que permet detectar patrons temporals de comportament tàctic –mitjançant el programari Theme, versió 5.0– en el mostratge observacional corresponent a les finals de Campionats Mundials París 2003 i Berlín 2009; Olimpíades d’Atenes 2004 i Pequín 2008; Campionats Europeus de Göteborg 2006 i Barcelona 2010, en la modalitat de 5.000 metres –categoria masculina–. Els resultats obtinguts mostren pautes comportamentals rellevants, relatives fonamentalment al ritme de la prova i a la interacció de l’atleta guanyador amb els seus competidors.

Paraules clau: 5.000 metres, atletisme, metodología observacional, patrons temporals, táctica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de novembre de 2011

Acceptat: 6 de març de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012