Paraciclisme: estudi sobre els processos d’integració en l’àmbit internacional

Javier Pérez-Tejero

María Blasco-Yago

Javier González-Lázaro

Juan José García-Hernández

Javier Soto-Rey, Javier Coterón

*Correspondència: Javier Pérez-Tejero j.perez@upm.es

Idioma de l’original

Citació

Pérez-Tejero, J., Blasco-Yago, M., González-Lázaro, J., García-Hernández, J. J., Soto-Rey, J., & Coterón, J. (2013). Para-cycling: Study of the Integration Processes on an International Level. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 79-86. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.08

512Visites

Resum

El paraciclisme o ciclisme adaptat és una de les primeres modalitats esportives adaptades integrades en la federació internacional de l’esport corresponent. Aquest esport és un bon exemple a l’hora d’estudiar els processos d’integració en les federacions uniesportives. L’objectiu de l’estudi és analitzar el grau d’implantació d’aquests processos en el ciclisme en l’àmbit internacional i conèixer els indicadors concrets que el caracteritzen. L’estudi es va dur a terme en el Campionat del Món de Paraciclisme en ruta, disputat a Baie-Comeau (Canadà, 2010). Van participar-hi 13 països. Es va administrar un qüestionari ad hoc de 20 preguntes a un representant qualificat de cada expedició, que avaluava els àmbits de gestió, necessitats, aspectes clau i opinió sobre els processos d’integració del ciclisme al seu país. En el 61,5 % dels països estudiats era la federació nacional de ciclisme qui gestionava el ciclisme adaptat, encara que només el 30 % tenen totes les competències transferides a les federacions uniesportives. Les discapacitats menys integrades van ser l’auditiva i la intel·lectual. Els aspectes més valorats en els processos van ser la determinació de normatives específiques, la formació de tècnics esportius, l’existència d’una institució garant dels processos i el suport econòmic específic. El procés d’integració va ser avaluat de forma molt positiva pel 87,5 % dels enquestats: fins i tot sembla derivar en un augment del nombre de llicències i del rendiment esportiu. Aquests indicadors poden ser extrapolables a altres esports i útils per afavorir els processos d’integració al nostre país.

Paraules clau: ciclisme adaptat, competició, discapacitat, integració, paraciclisme.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de febrer de 2012

Acceptat: 21 de setembre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013