Oriol Casassas:català, metge i poeta

Ramon Balius

Idioma de l’original

372Visites

Resum

Per primera vegada, el nostre espai L’esport també pot inspirar poesia acull un metge-poeta que fou esportista i alhora és un estimat amic. Em refereixo a l’Oriol Casassas i Simó (Sabadell, Vallès Occidental, 1923).

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005