Orientacions per a la planificació de l’entrenament amb nens

Santiago Ramos Bermúdez

Javier Taborda Chaurra

Idioma de l’original

Citació

Ramos Bermúdez, S., & Taborda Chaurra, J. (2001). Orientations for planification of training with kids. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 45-52.

399Visites

Resum

Actualment es presenta un notable desacord en relació amb la planificació d’entrenaments amb nens. Posicions diverses a favor o en contra són comunes i desgraciadament col·loquen l’entrenador davant una situació molt compromesa. Aquestes posicions són discutides en l’article present, i partir d’això es proposa una manera d’abordar la planificació tenint en compte la coherència necessària amb els fonaments de l’entrenament en la infància, amb els seus objectius i amb la necessària promoció del desenvolupament integral a través de la pràctica esportiva. S’assumeix una ordenació especial per a la planificació periòdica i cíclica i, a més a més, orientacions per a l’estructuració del pla anual.

Paraules clau: entrenament infantil, factors, planificació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001