Oftalmologia per a nens i joves esportistes

Andrea Sanfeliu Aresté

Xavier Caufapé Caufapé

*Correspondència: Andrea Sanfeliu Aresté asanfeliu@ilooftalmologia.com

Idioma de l’original

Citació

Sanfeliu Aresté, A., & Caufapé Caufapé, X. (2007). Ophthalmology for sport children and young people. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 31-34.

314Visites

Resum

La pràctica esportiva es troba cada vegada més estesa entre la població jove. El risc de patir lesions oculars existeix i, més enllà de la seva incidència, la cosa veritablement important és el seu nivell de severitat. La seguretat ocular en la pràctica esportiva és un concepte clau que han de tenir en compte tant els pares com els mateixos entrenadors.
A hores d’ara, els defectes refractius no han de ser un impediment per a realitzar qualsevol mena d’esport. És important que l’oftalmòleg ens aconselli, en funció de la disciplina que es realitza, la idoneïtat d’utilitzar ulleres esportives graduades o bé lents de contacte. D’altra banda, ens ajudarà a descobrir possibles alteracions visuals que poden limitar la pràctica d’un esport determinat amb èxit, i pot orientar-nos vers altres disciplines.

Paraules clau: esport infantil, oftalmología.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2007