Observació de la regularitat dels jutges en les sortides de velocitat en atletisme

Sergi Santigosa i Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Santigosa i Sánchez, S. (1991). Observación de la regularidad de los jueces en las salidas de velocidad en atletismo. Apunts. Educación Física y Deportes, 25, 53-58.

343Visites

Resum

En aquest article es presenten els resultats d’una observació sobre la regularitat dels jutges de sortida en l’interval entre el “Ilestos” i el tret. S’observa una gran regularitat tant en un mateix jutge com entre els jutges. D’altra banda, s’observa que aquest interval és normalment més Ilarg en les sortides que resulten nul·les. A més, una comparació entre les sortides en recta i en corba mostra com els intervals per a aquestes últimes són més llargs. Es considera el factor regularitat com el factor crític per a la producció d’expectatives i dels reduïts temps de reacció. Uns altres factors com la durada o la probabilitat també són considerats.

Paraules clau: atletisme, expectatives, temps de reacció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1991