Nova etapa

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (2003). New Stage. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 3-4.

388Visites

Resum

Amb aquest primer número de l’any 2003, la revista Apunts. Educació Física i Esports inicia una nova etapa. Aquesta es defineix per uns canvis que volen incidir en la qualitat dels continguts i en la millora del servei a l’univers de les ciències i les professions lligades a l’activitat física i l’esport.
Pel que fa a l’organigrama de la revista, es presenta un nou Consell Editorial en el que estan representades quatre institucions significatives de la docència, la recerca i les aplicacions tecnològiques a l’activitat física i l’esport a Catalunya. Agraeixo personalment a Josep M. Padullés Riu, Andreu Camps Povill, Guillermo Pérez Recio i Ramon Balius Matas la seva implicació en l’esforç renovat per a la continuïtat de la revista Apunts.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2003