Notes sobre ètica del coneixement

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (2004). Notes about knowledge ethics. Apunts. Educación Física y Deportes, 76, 3-4.

426Visites

Resum

En l’anterior editorial reclamàvem l’existència d’un coneixement que servis a un interès tan fonamental dels individus com és la salut, i manifestàvem el compromís d’aquesta revista amb la publicació de producció intel·lectual encaminada a aquest objectiu.
El sol fet de posar la salut de l’esportista per davant del rendiment competitiu i dels interessos comercials o polítics és ja una qüestió de valors, que apunta cap a l’exigència d’una reflexió i un compromís ètic. De fet, aquest plantejament no és més que una concreció d’una qüestió més general i comuna entre els científics quan es pregunten sobre què s’investiga i per què. Tanmateix, la producció intel·lectual té altres exigències i compromisos que porten a parlar d’una ètica pròpiament del coneixement.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2004