No hi ha límits! 101 km en 24 hores. Una interpretació antropològica

Ángel Acuña Delgado

Idioma de l’original

Citació

Acuña Delgado, A. (2002). There's no limits! 101 km in 24 hours. An anthropological interpretation. Apunts. Educación Física y Deportes, 67, 88-96.

375Visites

Resum

101 km en 24 hores és una prova esportiva organitzada per la Legió, de l’Exèrcit de Terra espanyol, des del 1995 a la Serranía de Ronda (Andalusia). Aquesta prova ha anat acaparant una expectació creixent, fins arribar, en la V edició, realitzada el maig de 1999, a 2.694 participants, entre militars i civils. La presa de dades quantitatives i qualitatives obtingudes en aquesta edició, ens permet de reflexionar sobre interrogants com ara aquests: és la recerca de límits una conducta generalitzada en l’ésser humà? Si és així, contribueix l’esport extrem a satisfer aquesta aspiració? Els 101 km en 24 h, constitueixen un ritual de pas, o de solidaritat? Coincideixen els objectius dels organitzadors amb les motivacions dels participants? Fins a quin punt es pot veure reflectida la societat en l’estructura i dinàmica d’aquesta prova esportiva? Sobre totes aquestes qüestions aportem dades i idees, amb el propòsit d’ampliar la comprensió d’un esdeveniment esportiu, esdevingut ja un fenomen social.

Paraules clau: competició, curses ultrallargues, deporte, esport, ritual, símbols.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2002