Naixement de la revista «Apunts. Educació Física»

Milagros García Bonafé

Idioma de l’original

Citació

García Bonafé, M. (1997). Nacimiento de la revista «Apunts. Educació Física». Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 6-7.

367Visites

Resum

Quan la revista «Apunts. Medicina de l’esport» va obrir una escletxa en els seus continguts per situar alguns temes sobre educació física, es va obrir un camp que acabaria amb l’aparició de dues publicacions, cada una d’elles orientada cap a dos móns de coneixement comú, però paral·lel. Després d’un temps en què ambdues esferes, que tractaven els problemes relacionats amb les activitats físiques, van compartir espai i publicació semblava arribat el moment en què els temes relacionats amb l’educació física busquessin la seva especialitat. Les publicacions periòdiques al nostre país no s’ocupaven, en la seva majoria, d’aspectes relacionats amb temes de caràcter propi de l’educació física. La neces-sitat d’estar informat s’havia de satisfer buscant publicacions d’origen estranger, la qual cosa podria ser un inconvenient per a un gran nombre de professionals de l’educació física. La decisió que s’havia de prendre havia de passar per independitzar-se del mantell protector que fins aleshores li havia ofert el món de la investigació mèdica. L’educació física reclamava la seva majoria d’edat i semblava trobar-se a disposició d’assumir la seva independència. El moment semblava l’adequat a l’INEF havia hagut una reestructuració i objectivament es donaven les circumstàncies idònies per al canvi. La nova direcció sorgida a l’INEF semblava estar disposada a crear la infraestructura necessària per poder portar a terme un canvi estructural dins de la política de publicacions. Aquestes passaven a dependre de la subdirecció d’Investigació i Publicacions i es creava una comissió que es faria responsable d’aquest àmbit.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997