Motricitat infantil: Les 10.000 hores

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Javier Olivera Betrán jolivera@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2009). Children’s Motor Skills: The 10000 hours. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 3-4.

472Visites

Resum

Quin és el temps de pràctica motriu imprescindible d’un nen o una nena des del seu naixement fins als vuit anys, amb impactes emocionals significatius, perquè el seu desenvolupament motor sigui suficient? D’entrada, aquesta qüestió planteja diverses incerteses i la seva resposta absoluta i generalitzada és en principi inviable. No obstant això, ens trobem en la cultura de la quantificació i de la racionalització i necessitem aclarir unes certes incògnites per abordar una problemàtica creixent entre els nostres infants en la Societat de la Informació, com ara l’alarmant falta d’activitat física espontània i dirigida en el seu espai vital, substituïda de forma creixent per altres activitats de caràcter sedentari.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009