Motius de pràctica fisicoesportivasegons l’edat i el gènere en una mostra d’universitaris

Ana Pavón Lores

Juan Antonio Moreno-Murcia

Melchor Gutiérrez Sanmartín

Álvaro Sicilia Camacho

Idioma de l’original

Citació

Pavón Lores, A., Moreno Murcia, J. A., Gutiérrez Sanmartín, M., & Sicilia Camacho, A. (2004). Reasons for physical-sport practice according the age and gender in a samle of university students. Apunts. Educación Física y Deportes, 76, 13-21.

443Visites

Resum

L’objectiu principal d’aquest treball ha consistit a analitzar els motius de participació en activitats fisicoesportives de tres mostres representatives dels estudiants de les Universitats de Múrcia, València i Almeria, en funció del gènere i l’edat dels alumnes enquestats. Per fer-ho, 801 alumnes (mitjana d’edat = 21 anys) van respondre el Qüestionari d’actituds, motivacions i interessos cap a les activitats fisicoesportives (CAMIAF). En aquest document es va evidenciar, després de realitzar una anàlisi factorial, l’existència de sis factors amb una elevada consistència interna (a = .91). Després de l’anàlisi i interpretació de les dades es demostra que en funció del gènere, els barons donen més importància als aspectes relacionats amb la competició, l’hedonisme i les relacions socials, la capacitat personal i l’aventura, mentre que les dones prefereixen practicar activitats fisicoesportives per motius relacionats amb la forma física, la imatge personal i la salut. A més a més, els estudiants més joves (menors de 21 anys) són els qui atribueixen més importància a la competició, a compensar la inactivitat física de les tasques quotidianes i a les capacitats personals, a l’hora de practicar activitats físiques i esportives.

Paraules clau: activitat fisicoesportiva, motivació, universitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2004