Motius de participació esportiva de nens brasilers en funció de les seves edats

Félix Gullén García

Gilmar Weis

Manuel Navarro Valdivieso

Idioma de l’original

Citació

Guillén García, F., Weis, G., & Navarro Valdivieso, M. (2005). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Sports participation reasons of Brazilian kids according to their ages. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 29-36.

364Visites

Resum

Aquest treball té com a objectiu estudiar els motius de la pràctica esportiva en joves brasilers, en funció de les seves diferents edats. La mostra està constituïda per 171 joves brasilers de sexe masculí, amb edats compreses entre 8 i 14 anys. Per a la realització del treball es va aplicar una adaptació del Qüestionari de Motius de Participació de Gill, Gross i Huddleston (1983). Es van realitzar ANOVAS per a la comparació dels diferents grups d’edats que es van establir, així mateix es van realitzar Anàlisis Factorials per a cada un dels grups d’edats.
Els resultats obtinguts mostren que els motius que porten a la pràctica esportiva dels joves presenten unes certes diferències, segons les seves edats; apareixen diferències significatives tant en alguns aspectes concrets com en els factors que es conformen. En general, sembla que els motius assenyalats són similars als apareguts en altres estudis realitzats anteriorment en altres contexts geogràfics, com ara USA i Espanya.

Paraules clau: Brasil, edats, joves, motius, participació esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005