Models econòmics en l’aplicació de les taxes del servei de piscines d’estiu als municipis espanyols

Josep Pons i Camps

*Correspondència: Josep Pons i Camps josep.pons@ono.com

Idioma de l’original

Citació

Pons i Camps, J. (2006). Economic models in the application of the rates of the summer pools service in the Spanish municipalities. Apunts. Educación Física y Deportes, 86, 74-85.

383Visites

Resum

Amb l’objectiu de saber quin ha estat el procés que els municipis de l’estat han seguit per concretar les taxes del servei de piscines, s’ha realitzat una recerca a les webs de les capitals de província de l’estat espanyol i s’han trobat dades específiques de l’objecte de l’estudi en les ordenances fiscals d’un total de 29 ciutats. Aquestes s’han ordenat per nivell de població, i s’han analitzat per treure’n conclusions d’aplicació normativa, econòmica i propedèutica. Al final, l’estudi formula la necessitat de consultar l’històric del centre de costos, per trobar el marge de cobertura unitari del preu d’entrada que asseguri als gestors la viabilitat de la instal·lació, amb independència de la subvenció municipal destinada a l’equipament.

Paraules clau: instal·lació, marge econòmic de cobertura unitari, màrqueting, piscina, taxa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006