Models d’estructura organitzativa. Apunts per a un debat

Josep Rovira Riera

Idioma de l’original

Citació

Rovira i Riera, J. (1987). Modelos de estructura organizativa. Apuntes para un debate. Apunts. Educación Física y Deportes, 10, 37-40.

414Visites

Resum

Més enllà de les definicions sobre què és l’esport escolar, les quals de vegades amaguen sota una mateixa denominació genèrica diferents punts de vista que poden arribar a ser contradictoris, hi ha una important questió no resolta a la qual tampoc no són aliens aquests punts de vista: ¿Com és i com pot ser l’organització de l’esport escolar i quins agents socials i institucionals són o han de ser els protagonistes d’aquesta organització? Abans però d’entrar a esbrinar les possibles alternatives i els diferents punts de vista que respecte a l’esport escolar sostenen, cal fer esment de la situació actual i dels antecedents de l’organització i de la tradició de l’esport escolar a Catalunya.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1987