Models d’ensenyament en la iniciació esportiva i l’esport escolar. Estudi comparatiu en judo

José Miguel Álamo Mendoza

Fernando Amador Ramírez

Xurxo Dopico Calvo

Eliseo Iglesias Soler

Bárbara Quintana Lima

*Correspondència: José Miguel Álamo Mendoza jalamo@def.ulpgc.es

Idioma de l’original

Citació

Álamo Mendoza, J. M., Amador Ramírez, F., Dopico Calvo, X., Iglesias Soler, E., & Quintana Lima, B. (2011). Teaching Models for Giving an Introduction to Sport and School Sports: Comparative Study in Judo. Apunts. Educación Física y Deportes, 104, 88-95.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/2).104.09

623Visites

Resum

En aquest treball pretenem comparar tres models d’ensenyament entre si en la iniciació esportiva al judo. Els tres models
d’ensenyament són el tecnicotradicional (tècnic), el model vertical amb especial incidència en la tècnica (tecnicotàctic) i el
vertical estructural (tàctic). Per aquest motiu, s’han organitzat tres grups d’alumnat amb el qual s’ha desenvolupat un procés
d’iniciació al judo durant quatre mesos utilitzant els mètodes d’ensenyament esmentats. En els resultats d’aquest estudi,
podem comprovar que hi ha models d’ensenyament que poden resultar més adequats per a l’adquisició d’aprenentatges en
la iniciació al judo.

Paraules clau: esport escolar, estils d’ensenyament, judo, models d’ensenyament.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 de novembre de 2009

Acceptat: 13 de maig de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2011