Millora de la concentració en pista: experiència en hoquei herba alt rendiment

Josep Marí Cortés

Idioma de l’original

Citació

Cortés Marí, J. (1994). Mejora de la concentración en pista: experiencia en hockey hierba alto rendimiento. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 32-37.

391Visites

Resum

En aquest article s’exposa la importància de la concentració en activitats esportives on per tal que un individu rendeixi fins on és capaç de fer-ho en una determinada tasca, la seva atenció ha d’estar centrada en els trets mes rellevants d’ aquesta feina. A continuació s ‘exposa l’entrenament efectuat amb l’equip olímpic masculí d’hoquei herba per a la seva participació en l’olimpíada de Barcelona; es mostren els objectius de l’entrenament, en referència a l’atenció, les fases de la intervenció, l’adaptació durant la competició. En la part final de l’article es mostren els resultats obtinguts, així com també les conclusions d’aquesta experiència.

Paraules clau: atenció, concentració, entrenament psicològic.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994