Mètodes mixtos en la investigació de les ciències de l’activitat física i l’esport

Marta Castañer

Oleguer Camerino

M. Teresa Anguera

*Correspondència: Oleguer Camerino Foguet ocamerino@inefc.es http://lom.observesport.com/

Idioma de l’original

Citació

Castañer Balcells, M., Camerino Foguet, O., & Anguera Argilaga, M. T. (2013). Mixed Methods in the Research of Sciences of Physical Activity and Sport. Apunts. Educación Física y Deportes, 112, 31-36.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/2).112.01

465Visites

Resum

La investigació en les ciències de l’activitat física i l’esport ha estat influenciada prioritàriament per procediments quantitatius adaptats d’altres àrees del coneixement. L’aparició de nous paradigmes, mètodes i procediments d’investigació ens ofereix un nombre més gran de possibilitats de combinació d’instruments per a l’anàlisi de l’activitat física i l’esport que pot enriquir tot el procés investigador. En aquest article presentem, mitjançant exemples d’investigacions, els mètodes mixtos (Mixed Method Approach), que proposen conjugar dades de naturalesa quantitativa i qualitativa en el mateix estudi. Aquesta nova perspectiva metodològica s’està refermant amb força en l’última dècada d’acord amb la necessitat actual de plantejaments més integrats en la investigació de la motricitat humana.

Paraules clau: investigació en activitat física i esport, metodología mixta.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de juliol de 2012

Acceptat: 18 de decembre de 2012

Publicat: 1 d'abril de 2013