Mètode d’anàlisi de la tècnica del nedador

Andreu Roig

Ventura Ferrer

Xavier Balius

Carles Turró

Xantal Borràs

Idioma de l’original

Citació

Roig, A., Ferrer, V., Balius, X., Turró, C., & Borràs, X. (2000). Method of analysis of the swimmer's technique. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 40-43.

238Visites

Resum

Per tal de superar les dificultats d’entrenadors i nedadors en la millora de la tècnica, s’ha dissenyat un mètode d’anàlisi i correcció d’errors, que s’aplica en l’entrenament. S’enregistra el nedador amb una càmera de video i simultàniament es recull la velocitat de desplaçament del nedador amb un velocímetre intracicle Això provoca que entrenador i nedador puguin veure, a la mateixa piscina, la corba de velocitat superposada a la imatge del nedador. S’ha realitzat un projecte doble, de laboratori i de camp, per demostrar la validesa i fiabilitat del mètode.

Paraules clau: anàlisi de la tècnica, feedback, suport a l'entrenador, velocímetre intracicle, videografía.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000