Mesurament telemètric de la freqüència cardíacai el consum d’oxigen en competició amistosa

Diego Silla Cascales

Ferran A. Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Silla Cascales, D., & Rodríguez Guisado, F. A. (2006). Telemetric measurements of oxygen uptake and Heart rate in friendly competition. Apunts. Educación Física y Deportes, 83, 43-51.

410Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser mesurar el consum d’oxigen directament per telemetria, en situació real de joc, calculant la despesa energètica corresponent, i comparar aquests valors amb els obtinguts mitjançant la relació entre la freqüència cardíaca i el consum d’oxigen establerta en una prova progressiva en cinta rodant al laboratori. Van participar en l’estudi un total de set jugadors (n = 7), triats per línies de joc: tres davanters, dos mitjos i dos defenses. Els set jugadors han estat internacionals sub-21 i quatre també ho han estat amb la selecció nacional absoluta. La mitjana de consum màxim d’oxigen obtingut en la mostra de jugadors va ser de 4,339 L · min-1 (56,9 mL · kg-1  · min-1 ). No es van observar diferències significatives entre les tres posicions tàctiques. Hi ha una elevada correlació entre els valors de freqüència cardíaca i de consum d’oxigen en les proves d’esforç progressiu sobre cinta rodant al laboratori r = 0,97 i r = 0,99. Durant la competició oficial, la freqüència cardíaca va estar una mitjana del 50 % del temps de joc per sota del llindar aeròbic ventilatori i un 43 % del temps a la zona de transició aeròbica-anaeròbica. El consum d’oxigen mitjà estimat durant les parts d’un partit de competició oficial, va ser de 3,591 L · min-1 , corresponent a un consum relatiu de 48,5 mL · kg-1  · min-1 (70,7 % del VO2 max individual). A l’anàlisi de l’estudi de correlació lineal entre valors reals i estimats de consum d’oxigen en cadascun dels jugadors, els coeficients de correlació de Pearson calculats es trobaven entre els valors de r = 0,721 i r = 0,904. La quantificació de la sobreestimació ofereix valors de 853 mL · min-1 de mitjana (34 % de sobreestimació sobre el  VO2 real), i l’error estàndard de l’estimació (378 mL · min-1 ) és d’un 15 % sobre el VO2 real; amb un marge de confiança del 95 %, aquestes diferències entre el consum real i l’estimat es xifren entre 812 i 893 mL · min-1 (P > 0,001). L’estimació específica va revelar més correlació entre el consum d’oxigen real i l’estimat (r = 0,85) i una diferència mitjana de 4 mL · min-1 (sd = 537), i l’error estàndard de l’estimació (250 mL · min-1 ) fou del 10 % sobre el consum d’oxigen real.

Paraules clau: consum d’oxigen estimat, despesa energètica, FC – freqüència cardíaca, llindar aeròbic – anaeròbic, sobreestimació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2006