Mesura del ritme mitjançant la sincronia. proposta d’una bateria de tests

María José Montilla Reina

Idioma de l’original

Citació

Montilla Reina, M. J. (1998). Pace measurement through sincronization. Proposal for a series of tests. Apunts. Educación Física y Deportes, 53, 61-74.

408Visites

Resum

En aquest estudi, proposem una bateria de proves que permet analitzar d’una manera específica i objectiva les diferents capacitats implícites en la sincronització motora d’un subjecte davant diferents estímuls auditius rítmics. L’aplicació de la bateria de proves ens permetrà mesurar: el compàs o tempo espontani, la capacitat de percepció de les estructures rítmiques, la capacitat d’aprehensió o memòria immediata d’estructures rítmiques, la capacitat d’anticipació psicomotora per controlar les respostes. La validesa dels tests és teòrica i es basa en la revisió sobre test ja provats de mesura del ritme als quals s’afegeixen altres destinats a cobrir aspectes rellevants en l’execució rítmica. La finalitat de l’estudi és conèixer si les proves proposades poden ser útils per avaluar la capacitat rítmica dels subjectes i predir un millor resultat en activitats en què el ritme és un factor determinant: música, dansa, gimnàstica rítmica i artística, etc. La bateria de proves s’ha dissenyat mitjançant un programa informàtic i cal la utilització d’un ordinador personal i un polsador tàctil també dissenyat per a l’estudi.

Paraules clau: sincronització motora, test de ritme.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1998