Masculinització en els estudis de ciències de l’activitat física i l’esport

Pedrona Serra Payeras

Susanna Soler Prat

Anna Vilanova-Soler

Ingrid Hinojosa-Alcalde

*Correspondència: Susanna Soler Prat ssoler@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Serra Payeras, P., Soler Prat, S., Vilanova Soler, A., & Hinojosa-Alcalde, I. (2019). Masculinization in Physical Activity and Sport Sciences Degree Programs. Apunts. Educación Física y Deportes, 135, 9-25. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/1).135.01

650Visites

Resum

Les diferències educatives entre homes i dones tenen un clar reflex en l’elecció dels estudis universitaris. D’altra banda, el camp de l’educació física, l’activitat física i l’esport és un espai de socialització de gènere d’ampli abast. En aquest marc, l’objectiu d’aquest treball és analitzar la presència de dones durant els últims 25 anys en els estudis de la família de l’activitat física, l’educació física i l’esport impartits a Catalunya. Els resultats mostren el progressiu descens de la presència femenina en els diferents estudis relacionats amb l’educació física, l’activitat física i l’esport. Es constata, doncs, un procés de masculinització d’aquesta àrea de coneixement. Aquesta tendència a la disminució de dones contrasta amb l’augment en l’augment del seu percentatge en la pràctica de l’esport. Aquesta paradoxa posa en evidència la necessitat d’un canvi en aquests estudis, de manera que incorporin la forma de veure i viure l’activitat física, educació física, i l’esport de les noies.

Paraules clau: ciencia, educació física i esport, elecció d’estudis, gènere.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de decembre de 2017

Acceptat: 12 de març de 2018

Publicat: 1 de gener de 2019