L’impacte del sistema de traspassos en els esports professionals: anàlisi organitzacional del nou sistema de traspassos de l’esport

Ponkin Igor V.

Shevchenko Olga A.

Ponkina Alena I.

*Correspondència: Ponkin Igor V. i.moscou@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Ponkin, I. V., Shevchenko, O. A., & Ponkina, A. I. (2014). The Impact of Transfer System on Professional Sports: analysis organization of the new sport’s transfer system. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 7-22. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.01

435Visites

Resum

Aquest article està dedicat als elements específics de les relacions laborals dels esportistes professionals. Els autors examinen el concepte i les característiques dels traspassos, així com les regles i les característiques d’aquests acords en diversos esports, com el futbol, l’hoquei, i en el marc de diverses federacions com la Federació Internacional d’Hoquei sobre Gel o la Federació d’Arts Marcials de Luxemburg. També s’analitzen els traspassos dels esportistes estudiants en l’entorn escolar i l’universitari. S’atorga gran importància a la influència de les normes de traspàs d’esportistes sobre les relacions laborals en els esports professionals. L’article té en compte els nous principis reguladors establerts després del cas Bosman i demostra els problemes legals essencials que sorgeixen arreu del fet que els clubs i els agents treuen molts més beneficis econòmics que els esportistes. Els autors suggereixen que cal reconsiderar el sistema de traspassos establert, tenint en compte l’anàlisi de les resolucions dels tribunals, i amb la finalitat d’ajudar la comunitat internacional a trobar nous principis i normes reguladores dels traspassos.

Paraules clau: compensació, esports professionals, federacions esportives, regulacions de traspàs dels esportistes, relacions laborals, traspàs.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 18 de setembre de 2014

Acceptat: 15 d'octubre de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014