L’impacte de la Guerra Civil sobre l’esport: els primers moviments esportius associatius a Sogorb

Vicent Añó Sanz

Estefanía Sales Borrás

*Correspondència: Vicent Añó Sanz vicent.anyo@uv.es

Idioma de l’original

Citació

Añó Sanz, V., & Sales Borrás, E. (2015). The Impact of the Civil War on Sport: the first associative sports movements in Segorbe. Apunts. Educación Física y Deportes, 119, 55-61. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/1).119.02

514Visites

Resum

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) va suposar un cop dur per a tot el país, a nivell econòmic, polític o social. La tensa situació d’incertesa que sotjava Espanya va minvar la pràctica d’activitats esportives, ja que aquestes van patir totes les penalitats que la contesa fratricida va comportar, deixant endarrere l’experiència semiorganizada que anteriorment s’havia convertit en una via de fuga per a la nostra ciutadania. La dècada dels anys quaranta i la imposició del règim franquista van suposar una reordenació social des d’on es controlava cadascun dels moviments que feien els espanyols. És en aquest moment quan van sorgir les organitzacions del Frente de Juventudes per a nois i la Sección Femenina per a noies, des de les quals es pretenia formar i adoctrinar els joves sota els ideals del règim. En aquest moment, les activitats esportives van tornar a ser impulsades amb força en la vida espanyola, ja que comportaven un dels vessants formatius i d’interès plantejats des de les diferents organitzacions juvenils.

Paraules clau: associacionisme, deporte, esport, guerra civil, práctica física, règim franquista.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de febrer de 2014

Acceptat: 1 de setembre de 2014

Publicat: 1 de gener de 2015