L’exercici físic en el segle XV a travésde la crònica del conestable Iranzo

Gonzalo Ramírez-Macías

Juan Carlos Fernández Truan

*Correspondència: Gonzalo Ramírez Macías grm@us.es

Idioma de l’original

Citació

Ramírez Macías, G., & Fernández Truán, J. C. (2010). Physical Exercise in the 15th Century Through the Chronicle of Constable Iranzo. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 9-15.

417Visites

Resum

Durant molt temps s’ha comentat que l’edat mitjana era aquell període fosc en què les activitats físiques que no fossin exclusivament d’índole militar no tenien cabuda, pel menyspreu cap a tot allò que no fos formació del cos per posar-ho a disposició dels ideals cavallerescos i religiosos. No obstant això, en el nostre estudi investiguem una crònica del segle xv, Relación de los hechos del muy magnífico e más virtuoso señor, el señor don Miguel Lucas, muy digno condestable de Castilla, en la qual es refereixen, de manera detallada, festes i celebracions de caràcter no sols cortesà sinó també popular; d’aquí la seva importància i rellevància històrica, ja que la majoria de textos de l’època se circumscriuen a l’àmbit nobiliari i hi ha escasses referències a les activitats lúdiques del tercer estat.

Paraules clau: història de l'educació física, història de l'esport, jocs i esports.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de febrer de 2010

Acceptat: 20 de juliol de 2010

Publicat: 1 d'octubre de 2010