L’exercici físic durant l’embaràs: un risc per al nounat?

Rubén Barakat Carballo

Gregoria Alonso Merino

Jesús Javier Rojo González

Marta Rodríguez Cabrero

*Correspondència: Rubén Barakat Carballo rubenomar.barakat@upm.es

Idioma de l’original

Citació

Barakat Carball, R., Alonso Merino, G., Rojo González, J. J., & Rodríguez Cabrero, M. (2009). Physical exercise during pregnancy. A risk for the newborn?. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 32-37.

337Visites

Resum

Presentem un treball d’investigació que relaciona l’exercici físic realitzat durant el segon i el tercer trimestre d’embaràs amb la salut general del nounat. Es va dur a terme un treball experimental, del tipus de Casos i Controls, que va incloure un total de 142 dones gestants, després d’entrevistar 480 dones embarassades en la seva primera consulta prenatal. El treball va consistir en 3 classes setmanals de 35 minuts cada una d’exercici aeròbic de caràcter moderat, desenvolupat durant el segon i el tercer trimestre d’embaràs. Totes les gestants van ser consultades per factors que poguessin actuar “de confusió” (edat, paritat, activitat laboral, tabaquisme). Es van valorar un seguit de paràmetres maternofetals, especialment el pes i la talla de naixement, Test d’APGAR i tipus de part, igual com l’edat gestacional materna en el moment del part. Els resultats obtinguts permeten de concloure que la pràctica d’exercici moderat durant el segon i el tercer trimestre d’embaràs no ocasionen riscs en l’estat de salut general del nounat.

Paraules clau: ejercicio, embaràs, exercici, nounat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009